Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL I – DOEL

Het doel van deze voorwaarden is om de algemene voorwaarden voor de marketing en verkoop van de producten en diensten van de Montigusto Shop Company via alle communicatiemedia te definiëren.

ARTIKEL II – AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden bij het plaatsen van zijn bestelling en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Voor bestellingen die via de website van het bedrijf worden gedaan, moet de klant op het moment van validatie van de bestelling het vakje “Ik accepteer de algemene verkoopvoorwaarden” aanvinken voordat hij overgaat tot betaling; deze aanvaarding is onherroepelijk en kan op geen enkele manier in twijfel worden getrokken.
Dientengevolge ziet hij af van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document en in het bijzonder op zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden die niet afdwingbaar zijn jegens de verkoper.

Het winkelbedrijf Montigusto behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.
Er wordt echter uitdrukkelijk overeengekomen dat de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn bij het plaatsen van een bestelling door een klant, deze zijn die uitdrukkelijk door deze laatste zijn aanvaard.

ARTIKEL III – BESTELLINGEN

Capaciteit om te contracteren
Om een ​​bestelling te plaatsen bij Montigusto shop, moet de contractant meerderjarig zijn en handelingsbekwaam zijn.
Een bestelling plaatsen
De individuele klant kan zijn bestelling plaatsen:

telefonisch van maandag tot en met zaterdag van 8u tot 20u
24 uur per dag, 7 dagen per week online
of door ter plaatse naar de kantoren of de bijgebouwen van het bedrijf te gaan.

Bestelprocedure
Voor bestellingen op de website moet de gebruiker:
Selecteer de producten op de site en “open” je winkelmandje
Vul de hoeveelheden in
Identificeer uzelf door een account aan te maken of door uw e-mailadres en wachtwoord te noteren
Vul de gekozen bezorgmethode in, namelijk om mee te nemen of te bezorgen, met vermelding van het bezorgadres.
Valideer uw bestelling na deze te hebben gecontroleerd en vergeet niet het vakje “Ik accepteer de algemene verkoopvoorwaarden” aan te vinken.
Voer de betaling uit onder de verstrekte voorwaarden.
Zodra de orderbevestiging is gemaakt, ontvangt de gebruiker een bevestigingsbericht.
Weigering van bestellingen
Het winkelbedrijf Montigusto behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling om objectieve redenen te weigeren:

hetzij om een ​​technische reden die verband houdt met de onmogelijkheid om de levering uit te voeren wegens een gebrek aan toegankelijkheid van de lokalen,
hetzij bij gebrek aan informatie die op de online site moet worden ingevuld, waardoor de bestelling niet correct kan worden uitgevoerd,
ofwel in het geval van niet-betaling van een eerdere bestelling of een lopende bestelling of er zou een betalingsgeschil zijn.

Deze lijst die als indicatie wordt gegeven, is niet uitputtend.

Faculteit van terugtrekking
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en meer bepaald met het consumentenrecht (art. L 121-21 van het consumentenwetboek van de Hamon-wet), heeft de klant voor alle bestellingen die op de website van het bedrijf worden geplaatst, 14 dagen na het plaatsen van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uitoefenen.
Hij mag elk artikel dat niet bij hem past terugsturen in de originele verpakking en in perfecte staat, geschikt voor marketing.
De kosten voor het terugzenden van geleverde goederen zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

ARTIKEL IV – SERVICE EN KWALITEIT

bewaken
Het bedrijf biedt een opslagservice voor goederen die zijn besteld en betaald, op het hoofdkantoor van het bedrijf, voor houtpellets en geperste stammen die per pallet zijn gekocht. Deze dienst is gratis bezorging. Klanten hebben hun goederen op de op de site aangegeven openingstijden.
Certificaten
Het winkelbedrijf Montigusto brengt alleen producten van superieure kwaliteit op de markt om de beste prestaties van verwarmingsinstallaties te garanderen.
Alle verkochte merken pellets zijn gecertificeerde producten:

Din Meer
NF brandstofpellets
ENPlus A1/A2 Europese norm

ARTIKEL V – BESCHIKBAARHEID

De klant wordt geïnformeerd over de beschikbaarheid van het product zodra zijn bestelling is ingevoerd.

ARTIKEL VI – PRIJZEN

De prijzen zijn aangegeven in euro inclusief btw voor een afhaallevering en zijn enkel van toepassing op de datum van verzending van de validatie van de bestelling door de klant.
Er wordt automatisch een berekening gemaakt op de prijs van het product.

Het winkelbedrijf Montigusto behoudt zich het recht voor om zijn prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met name als gevolg van wijzigingen in de prijzen van de aankoop van hout.

ARTIKEL VII – LEVERING en AFHAAL VAN GOEDEREN

Tijd om te bezorgen
Leveringen worden gedaan door het bedrijf Montigusto-winkel of partner UPS, DHL, COLISSIMO op de plaats die met de klant is overeengekomen binnen een minimumperiode van 2 tot 3 werkdagen (exclusief zon- en feestdagen) na registratie en acceptatie van de bestelling.
Goederen geleverd
De goederen worden bij u thuis afgeleverd en/of op een door de koper bepaalde plaats van levering, tenzij de koper ervoor kiest de goederen ter plaatse af te halen.

Neem in geval van een spoedlevering contact op met het bedrijf.

Bevestiging van levering
Na ontvangst van de bestelling, binnen een korte tijd (24 tot 48 uur later), zal telefonisch contact worden opgenomen met de klant om een ​​leveringsschema op te stellen, zijn aanwezigheid en de later verstrekte informatie te bevestigen.
Ontvangst van goederen
Bij ontvangst van de goederen op de plaats van levering, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de conformiteit van de geleverde goederen met de bestelling te controleren en, indien nodig, eventuele schriftelijke opmerkingen te maken aan de bezorger.

Er vindt geen lossing van goederen plaats zonder aanwezigheid van de klant of een door deze aanbevolen natuurlijke persoon.
Alleen bij aflevering schriftelijk vastgelegde klachten kunnen in behandeling worden genomen.
Geen enkele andere klacht zal later in aanmerking worden genomen.

Afhalen van goederen ter plaatse
Het winkelbedrijf Montigusto stelt de klant, op het hoofdkantoor of in deze bijgevoegde centra, bestellingen voor pellets en houtblokken ter beschikking die zijn gekocht en betaald per pallet, waarvoor het “bewaking” biedt.
Retourgaranties en aansprakelijkheid
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verbindt het bedrijf zich ertoe om elk product dat online is gekocht te leveren op de datum die is aangegeven in zijn commerciële aanbod.
Bij het ontbreken van een leveringsdatum verbindt het bedrijf zich ertoe om uiterlijk 30 dagen na de registratie en betaling van de bestelling te leveren.

ARTIKEL VIII – REGELS

De geleverde of afgenomen goederen blijven eigendom van de onderneming tot de volledige betaling van hun prijs.

Online betaling

Met creditcard bij bestelling
Overschrijving

De bankrekening van de klant wordt 1 tot 3 dagen na de datum van de bestelling gedebiteerd voor onmiddellijke betaling

ARTIKEL IX – PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en tot wijziging van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden: de klant wordt geïnformeerd dat de persoonsgegevens die hem betreffen, door hem ingevoerd bij de bestelling, zijn onderworpen aan computerverwerking bedoeld voor de verwerking van zijn bestelling.
Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor commerciële opvolgingsdoeleinden, zodat de klant per e-mail op de hoogte kan worden gehouden van de commerciële aanbiedingen van het bedrijf.
Hij kan zich echter tegen deze controle verzetten door dit uitdrukkelijk aan te geven door te schrijven naar de zetel van de vennootschap:
info@montigusto.nl
De Klant wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat het niet invullen van de verplichte persoonsgegevens die tijdens het hierboven beschreven bestelproces worden gevraagd, de voltooiing van de bestelling verhindert.

De Klant heeft een recht op toegang en rectificatie met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens die hij kan uitoefenen door te schrijven naar:
info@montigusto.nl

ARTIKEL X – GARANTIES

Het bedrijf Le Montigusto shop is niet de producent van alle producten die worden verkocht en gepresenteerd op de online site https://montigusto.nl/ in de zin van wet nr. 98-389 van 19 mei 1998 en met betrekking tot aansprakelijkheid wegens defecte producten.
Bijgevolg kan in geval van schade van welke aard dan ook, veroorzaakt aan een persoon of aan roerende of onroerende goederen door een gebrek aan het product, enkel de exclusieve aansprakelijkheid van de producent van deze laatste door de klant worden gevorderd, op basis van de informatie op de verpakking van het genoemde product.
Bovendien herinnert het bedrijf eraan dat alle producten en diensten die door Montigusto Shop worden aangeboden op geen enkele manier de constante waakzaamheid van volwassenen vervangen.

ARTIKEL XI – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

De verkoop van Montigusto winkelproducten is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot het sluiten, uitvoeren of beëindigen van bestellingen tussen het bedrijf en de klant, bij gebreke van een minnelijke schikking, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken.